Tá gach duine atá 66 bliain d’aois agus níos sine agus a chónaíonn in Éirinn go buan i dteideal taisteal saor in aisce ar gach bus agus traein atá á oibriú ag cuideachtaí CIÉ. Má cháilíonn tú do shaorthaisteal, tugtar pas duit ar gá duit é a iompar leat nuair a bhíonn tú ag taisteal ar iompar poiblí. I gcásanna áirithe, is féidir pas saorthaistil a fháil do chompánach lena cheadú do dhuine sealbhóir an phas saorthaistil a thionlacan (mura féidir leis an duine taisteal leo féin). Ní féidir Cártaí Saorthaistil a aistriú chuig duine eile, ní féidir ach leis an duine atá ainmnithe orthu iad a úsáid. Má tá pinsean leasa shóisialaigh á fháil agat, eiseofar an pas duit go huathoibríoch nuair a bhaineann tú 66 bliain d’aois amach. Mura ndéantar é seo, caithfidh tú cur isteach ar an bpas tú féin trí fhoirm FT1, atá ar fáil ar líne, a líonadh.

Tionscnamh é Saorthaisteal do dhaoine atá níos sine ná 66 bliain d’aois ar cheart dóibh teacht i dtír air.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *