Cúramóirí

Cúram ar fáil ón ár gcroí amach

Ní hé an méid a dhéanaimid mar ghníomhaireacht cúraim baile is tábhachtaí, ach conas a dhéanaimid é. Cuirtear ár seirbhísí cúraim do dhaoine aosta go léir ar fáil faoi chroí mór maith. Agus is eol dúinn go léir go dtéann sé sin i gcion orainn go léir.

Attentive listener

Conas ba mhaith leat go ndéanfaí rudaí? Cár mhaith leat dul? Trí éisteacht le do chuid riachtanais, agus comhráite a bheith leat, cabhraíonn sé linn a chinntiú go gcuirimid an mheaitseáil is oiriúnaí ar fáil duit.

Cáilithe

Más rud é nach bhfuil uait ach duine a thógadh ar shiúlóid tú nó duine chun cúram cuimsitheach airdeallach a sholáthar – is féidir linne, mar ghníomhaireacht cúraim baile, cúramóir a sholáthar atá cáilithe chun freastal ar do chuid riachtanais.

Soláthraí cúraim gairmiúil agus cairdiúil

Roghnaímid Cúramóirí ag Cúram Baile Áitiúil atá paiseanta faoi chúram baile a sholáthar dóibh siúd óna dteastaíonn sé ar bhonn laethúil.

Cén fáth ar cheart dom iarratas a chur isteach ar Chúram Baile Áitiúil?

Gníomhaireacht cúraim baile sinn go bhfuil gradaim bainte amach againn. Tugaimid aire dár gcliaint agus dár bhfostaithe. Cuirimid imeachtaí ómóis, duaiseanna, agus deiseanna breise oideachais agus oiliúna ar fáil dár gcúramóirí.

Cén saghsanna sealanna oibre a chuireann tú ar fáil?

Táimid ag dul i méid i gcónaí agus tá réimse fairsing sealanna ann ar féidir leat do rogha a dhéanamh astu. Cuirimid sealanna fada, sealanna gearra, sealanna lae, sealanna oíche, sealanna iompair agus cónaithe* ar fáil. Táimid ar fáil 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain, agus táimid solúbtha, mar sin, agus oibreoimid timpeall ar do sceideal.

Cá bhfuil an obair le fáil?

Táimid ag oibriú sna ceantair seo a leanas faoi láthair: Daingean Uí Chúis, Baile na nGall, an Fheothanach, an Mhuiríoch, Baile an Fheirtéaraigh, Dún Chaoin, Caisleán Ghriaire, an Machaire, an Clochán, Cé Bhréanainn, Abhainn an Scáil agus Inse, an Campa, Fionntrá, Lios Póil agus an Mhin Aird. Is féidir leat oibriú don cheantar is mó is áisiúla duit agus is féidir leat na cásanna a roghnú is gaire do d’áit chónaithe.

An íoctar pá gach coicís?

Tá tú féin mar chuid den fhoireann ag Cúram Baile Áitiúil. Caithfear leat amhail gur fostaí thú le Cúram Baile Áitiúil, a chiallaíonn go n-asbhaintear cánacha párolla go huathoibríoch as do sheic pá seachtainiúil agus má bhíonn aon cheisteanna agat, táimid ar fáil duit! Táimid go hiomlán faoi bhanna agus faoi árachas agus táimid anseo duit gach céim de d’fhostaíocht linn.