Ón Óspidéal go dtí an Baile

Ón Óspidéal go dtí an Baile

Ceann des na cúiseanna is mó go mbíonn ar dhaoine filleadh ar an ospidéal, nú go mbíonn siad mall ag teacht chútha féin, ná, nach bhfuil tacaíochtaí éifeachtacha ar fáil taréis dóibh filleadh ón óspidéal. Tá Cúram sa Bhaile ar an bpríomh acmhainn is oiriúnaí ar mhaithe le próiseas bisigh atá sábháilte, rathúil, is cuma más ag aistriú go díreach abhaile i ndiaidh tréimhse a chaitheamh san ospidéal atá an duine nú ag bogadh ó ionad athshlánaithe nú leigheas de shaghas éigin eile atá an duine.

Táimid anseo le cabhrú leat in am an gháthair

 • Ar fáil 24/7 chun freastal ar riachtanais ár gcliant
 • Tá cúramóirí a labhraíonn an Béarla agus Gaeilge ar fáil
 • Sceidealú solúbtha agus tapaidh
 • Déantar dearbhú cáilíochta go rialta
 • Déantar bainistíocht chuimsitheach cúraim agus cuirtear tacaíocht ar fáil don teaghlach

An bhfuil ceisteanna agat?

Tá d’fhoireann áitiúil Bainisteoirí Cúraim Cliant ar fáil 24/7 chun do chuid ceisteanna a fhreagairt agus oibriú leat chun plean saincheaptha cúraim a dhearadh a oireann duit.

Déan teagmháil linn inniu

Ár seirbhísí cúraim ón ospidéal abhaile

Is féidir le cúramóir cáilithe oilte thú a iompar abhaile ón ionad cúraim, agus cuireann siad tacaíocht ríthábhachtach ar fáil i rith tréimhse a bhíonn strusmhar go minic.

Tréimhse fhíorthábhachtach agus leochaileach don othar iad na chéad 72 uair an chloig i ndiaidh gnáthaimh nó tréimhse a chaitheamh san ospidéal, agus is minic go ndéantar diagnóisiú nua agus go dtagann athruithe ar nósanna laethúla, na cógais is gá a ghlacadh, córais bhéilí, aclaíocht athshlánúcháin agus rudaí eile sa tréimhse sin. Cuireann cúram baile neamhleighis an mhonatóireacht, na meabhrúcháin agus an tacaíocht mhothúchánach ar fáil chun cabhrú le biseach teacht ar an duine aonair sa bhaile.

Cúram Pearsanta
 • Cabhrú le siúl agus aistriú ón leaba go cathaoir rothaí
 • Cabhair le folcadh, gléasadh agus cóiriú
 • Meabhrúcháin chun cógas a ghlacadh
 • Sábháilteacht agus cosc ar thitim
 • Stádas a thabhairt le fios don teaghlach
 • Úsáid leithris agus cúram neamhchoinneálachta
 • Monatóireacht 24/7 i ndiaidh gnáthaimh nó fanacht san ospidéal
An Pacáiste
Aistriú Abhaile
 • Plean cúraim comhairliúcháin agus pearsantaithe
 • Iompar chun tacú le haistriú criticiúil i dtosach báire
 • Rudaí a cheannach sa siopa, siopadóireacht bhia, oideas a bhailiú, cúraimí tí
 • Béilí a ullmhú agus cothú
 • Meabhrúcháin athshlánúcháin, tacaíocht fhisiciúil agus mhothúchánach agus comhluadar
 • Iompar chuig seisiúin athshlánúcháin, coinní dochtúra agus imeachtaí pearsanta

Acmhainní is féidir a íoslódáil saor in aisce

Cúis bhróid do Chúram Baile Áitiúil na hacmhainní seo a leanas a thairiscint duit chun gur féidir leat úsáid phearsanta agus go hiomlán saor in aisce a bhaint astu.