Sainchúram do do dhuine muinteartha

Sainchúram do do dhuine muinteartha

Ceapann go leor daoine nach mbíonn an dara rogha ar fáil seachas áis cúraim nuair a bhaineann na riachtanais atá ag duine fásta atá ag dul in aois pointe áirithe amach. B’fhéidir go gceapfaidh leanaí fásta nach mbeidh an dara rogha ann ach go mbeidh ar a máthair bogadh go teach altranais nó go hionad cúraim cuimhne ar deireadh thiar. Is féidir le Cúram sa Bhaile an tacar sain-scileanna, an taithí agus an cúram duine ar dhuine a sholáthar a theastaíonn ó chliaint a bhfuil leibhéil éagsúla de riachtanais chúraim acu, an sain-chúram san áireamh a theastaíonn ó dhuine aonair a bhfuil Galar Alzheimer, Galar Parkinson nó riochtaí eile orthu nó a raibh stróc orthu.

Táimid anseo chun cabhrú leat in am an ghátair

 • Ar fáil 24/7 chun freastal ar riachtanais ár gcliant
 • Tá cúramóirí a labhraíonn an Béarla agus Gaeilge ar fáil
 • Sceidealú solúbtha agus tapaidh
 • Déantar dearbhú cáilíochta go rialta
 • Déantar bainistíocht chuimsitheach cúraim agus cuirtear tacaíocht ar fáil don teaghlach

An bhfuil ceisteanna agat?

Tá d’fhoireann áitiúil Bainisteoirí Cúraim Cliant ar fáil 24/7 chun do chuid ceisteanna a fhreagairt agus oibriú leat chun plean saincheaptha cúraim a dhearadh a oireann duit.

Déan teagmháil linn inniu

Sainchúram a sholáthar

Cuirimid córas saincheaptha cúraim ar fáil trínár seirbhísí cúraim sa bhaile a dhíríonn ar riachtanais aonair agus ar thimpeallachtaí pearsanta an duine.  I measc roinnt de na riochtaí seo a gcuirtear cúram speisialta ar fáil dóibh, tá:

Sainchúram
 • Cúram le haghaidh ghalar Alzheimer agus néaltrú
 • Cúram le haghaidh ghalar
 • Cúram iar-stróc
 • Cúram riachtanas speisialta
 • Cúram ailse
 • Cúram ospíse
Ardchúram
 • Lia pearsanta an othair
 • Oibrithe sóisialta leighis
 • Altraí ceadúnaithe gairmoideachais
 • Oibrithe deonacha oilte
 • Diaitéiteach cláraithe, más gá
 • Altraí cláraithe ardchúraim

Acmhainní is féidir a íoslódáil saor in aisce

Cúis bhróid do Chúram Baile Áitiúil na hacmhainní seo a leanas a thairiscint duit chun gur féidir leat úsáid phearsanta agus go hiomlán saor in aisce a bhaint astu.