Cúram Laethúil

Cuireann cúram lae seirbhís 24/7, de lá agus d’oíche ar fáil do dhaoine breacaosta.

Má tá’n tú ar thóir rogha éagsúil, seachas lár ionad cúraim, ar phraghas réasúnta, is é cúram baile laethúil an rogha is fearr duit. Is minic go dtéann cúrsaí fisiciúla in olcas mar gheall ar an strus mothúchánach a bhaineann le bogadh amach ó chompord do thí, agus déanann seo an neamhspleáchas agus caighdeán na beatha a laghdú níos mó.

Táimid anseo chun cabhrú leat nuair a theastaíonn sinn uait
 • Ar fáil 24/7 chun freastal ar riachtanais ár gcliant
 • Tá cúramóirí a labhraíonn an Béarla agus Gaeilge ar fáil
 • Sceidealú solúbtha agus tapaidh
 • Dearbhú cáilíochta go rialta
 • Bainistiú chuimsitheach ar an gcúram agus tacaíocht ar fáil don teaghlach

Cén fáth gur cheart cúram laethúil a roghnú?

Ceadaíonn cúram de lá agus d’oíche do do dhuine muinteartha fanacht ina dteach féin, agus cinntíonn sé go bhfuil siad sábháilte agus socair iontu féin. Chomh maith leis sin, cuireann cúramóirí plean cúraim ar fáil atá i bhfad níos pearsanta, a dhéanann an tacaíocht duine ar dhuine a chur in oiriúint do stádas, riochtaí, roghanna, caitheamh aimsire agus stíl mhaireachtála an duine aonair.

Déan teagmháil linn inniu

Ár seirbhísí cúraim laethúil

Bíonn aire á tabhairt i gcónaí ag cúramóir do do dhuine muinteartha i gcás cúram 24/7 de lá agus d’oíche agus cuirtear tacaíocht mhothúchánach ar fáil, laghdaítear an baol go dtitfidh siad. agus cabhraítear le gach gníomhaíocht a dhéanann siad gach lá, an méid seo a leanas san áireamh:

Cúram Pearsanta
 • Cabhrú le siúl agus aistriú ón leaba go cathaoir rothaí
 • Cabhair le folcadh, gléasadh agus cóiriú
 • Meabhrúcháin chun cógas a ghlacadh
 • Sábháilteacht agus cosc ar thitim
 • Stádas a thabhairt le fios don teaghlach
 • Úsáid leithris agus cúram neamhchoinneálachta
 • Monatóireacht 24/7 i ndiaidh gnáthaimh nó fanacht san ospidéal
Tacú le Stíl mhaireachtála
 • Cúraimí éadroma tí
 • Béilí a ullmhú agus cothú
 • Níochán agus éadaí leapa a athrú
 • Siopadóireacht bhia agus rudaí a cheannach sa siopa
 • Iompar go dtí gníomhaíochtaí sóisialta agus caitheamh aimsire
 • Cabhair le haclaíocht éadrom agus gníomhaíocht lasmuigh
 • Comhluadar agus rannpháirtíocht sa phobal

Acmhainní is féidir a íoslódáil saor in aisce

Cúis bhróid do Chúram Baile Áitiúil na hacmhainní seo a leanas a thairiscint duit chun gur féidir leat úsáid phearsanta agus go hiomlán saor in aisce a bhaint astu.